Informasjonen på disse sidene er hentet fra flere forskjellige kilder. For mere informasjon om Rørosbanen og materiellet som er brukt her så anbefales disse bøkene/bladene.

       
Norsk Arkivforskning Jernbanens Driftshistorie 1957 Utgitt av Norsk Jernbaneforund
Einar Østvedt De Norske jernbaners historie 1954 Utgitt av NSB i anledning jernbanens 100 års jubileum
Lillian Engebretsen Ven Koppang Jernbanestasjon 1999 Hovedoppgave i historie
Norsk Jernbaneklubb På Sporet   NJK's medlemsblad
Norsk Jernbaneklubb Norske lok og vogner 1997 Oversikt over jernbanemateriell
Norsk Jernbaneklubb Banedata 2004 2004  
Norsk Jernbanemuseum Rørosbaneboka 2002 Her står det meste som er verdt å vite om Rørosbanen og dens historie. Anbefales!
       
       

NJK's salgstjeneste har stor utvalg i bøker, postkort og gamle medlemsblader.

Vil få takke alle de som har bidratt med bilder og info til disse sidene.