Finkevogn

Når Di3 lokene ble satt i drift var dampoppvarming systemet som ble brukt for oppvarming av personvogner. Dette systemet hadde sine svakheter, og med den økende elektrifiseringa av jernbanenettet ble elektrisk oppvarming mere vanlig. Inntil Di3 lokene fikk elektrisk togvarmeaggregat i årene 1970-75 ble finkevogner tatt i bruk. Med disse kunne NSB gå bort ifra dampoppvarming. I årene 1970-75 ble togvarmeaggregat montert inn i de fleste lokene utenom 602, 603, 604, 606, 607, 609, 610, 611, 612 og 613. Disse lokene ble stort sett brukt i godstog eller sammen med andre lok i persontog, men med finkevogn kunne også disse brukes i persontog. Finkevogn er også de siste årene blitt brukt sammen med Di8 ved mangel på diesellok til persontog. Finkevogn er også brukt som ekstra oppvarming vinterstid og i lange persontog. Finkevognene går stort sett rett bak loket, men i lange tog skal FVde finkene helst plasseres bakerst slik at loket gir strøm til de fremste vognene. Finkevognene er levert i to forskjellige typer.

FVde

Disse vognene er bygget på eldre godsvogn understell fra 1930 tallet.

Motor 2 x Deutz BA12L714
Ytelse 520 hk/380 kW
Generatorer 2 x NEBB MQK212sp
Ytelse 340 kW
Lengde o.b. 11 300 mm
Bredde 2 940 mm
Høyde 4 110 mm
Akselavstand 6 000 mm
Vekt 25 tonn
Største hastighet 100 km/h
Antall bygget 8
Byggeår 1966-67

Disse er fremdeles i bruk
19007 GM-Gruppen*
19009 Står på Marienborg
19010 Jernbanemuseet**
  *19007 er brannskadet men planlagt oppusset.

** 19010 har vært i bruk for GM-Gruppen


Fde


Motorer 2 x Scania DSI 14 50 A29T
Ytelse 826 hk/634 kW
Generatorer 2 x Leroy Somer LSA 50 L2
Ytelse 580 kW
Lengde o.b. 14 040 mm
Bredde 3 000 mm
Høyde 4 110 mm
Boggisenteravstand 9 000 mm
Vekt 39 tonn
Største hastighet 120 km/h
Antall bygget 3
Leveringsår 1990