Materiell

De første lokene som ble anskaffet ble i starten brukt i anleggskjøring og etter hvert også i gods og persontrafikk. Disse lokkene var relativt små og mange var dårlig egnet for lengre strekninger. Akseltrykk og totalvekt har hele tiden vært et viktig moment ved anskaffelse av lokomotiver. Banelegeme og ikke minst de mange bruene begrenset dette. Etter hvert som trafikken økte kom behovet for mer og kraftigere trekkraft. Det ble etter hvert anskaffet mange forskjellige typer lok. Disse kan du lese mer om i Rørosbaneboka.

Fra åpningen av banen og helt fram til 1928 var damplokene enerådende som trekkraft. Dette året fikk Rørosbanen sin første motorvogn. Disse ble brukt på banens nordre del fram til banen ble lagt om til normalspor i 1941.

Av de normalsporede lokomotivene var det også mange forskjellige typer som ble brukt. Ved omlegging til normalspor ble de gamle skinnene brukt opp igjen slik at banen fremdeles var avhengig av lette loktyper. Etter krigen ble banen gradvis forsterket og tillot etter hvert høyere aksellast. Først i 1964 var hele banen forsterket slik at diesellokomotiver kunne tas i bruk. Dette åpnet også for at damplok av type 63 kunne settes inn. Disse ble brukt i godstog i en kortere periode inntil diesellokomotiv av type Di3 tok over.

Det første gjennomgående, ordinære toget med Di 3 gikk 8. januar 1965 med lok 3.642. Fra sommeren 1966 ble dagtoget satt opp med motorvognsett av type 88, "lyntoget" som da var pensjonert fra Dovrebanen. Toget fikk da status som hurtigtog. Type 88 ble brukt fram til 31 oktober 1970 hvor det igjen ble lok (Di3) og vogner. I 1941 brukte 301 mellom Trondheim og Oslo 16 timer og 28 minutter, mens i 1997 gikk turen unna på 8 timer og 12 minutter. Tog 301 og 302 gikk sin siste tur 7 juni 1997. Etter dette ble det slutt på direktetog mellom Trondheim og Oslo over Røros. Togene 302 og 303 ble da kjørt med lok og vogner mellom Trondheim og Hamar.

26.12.2000 gikk Di3 lokene i sitt siste rutemessige persontog. For å hedre loktypen ble dette toget satt opp med 3 stk Di3. Fra 27.12 ble også dette togparet kjørt med Bm 93. Pga. endel problemer med Bm 93 ble 302/303 oppsatt med forskjellig materiell vinteren 2001/02. Di4, Di8 (med finkevogn) og Bm 92.

Dagens materiell består av Bm 92 og Bm 93 i persontrafikken (NSB) mens godstrafikken besørges av TMZ i flis og tømmertog (Peterson Rail), TMZ og TMY med returpapir, tømmer og diverse arbeidstog (Tågab), BR 941 med tømmertog (Hectorrail), Di3 og MZ i arbeidstog (Jernbaneverket), MZ i arbeidstog og utleid til andre operatører (Baneservice), Di8 og CD312 har også blitt benyttet ved omdirigering av godstog fra Dovrebanen (CargoNet)