Ådalsbruk
km 140
  196 moh
Opprettet i 1862. Ådalsbruk fikk i 1895 sidespor til Klevfoss . Etter dette fikk stasjonen en betydelig godstrafikk. Sidesporet ble nedlagt i 1969. I 2002 ble det slutt på stopp for persontogene.
Bilde av godshuset på Ådalsbruk
Bilde av vokterboligens på Ådalsbruk