Åker
km 129
  127 moh
Opprettet 23.06.1862. Nedlagt 01.06.1986. Stasjonbyggningen er tatt over av private.