Ålen
km 438
  484 moh
Opprettet 11.03.1901. Stasjonsbygget ble revet i 2000. Har i dag status som holdeplass.