Atna
km 271
  356 moh
Opprettet 17.10.1877. Opprinnelig stasjonsbyggning brant ned i 1934. Ny stasjonsbyggning oppført i 1935. Atna stasjon hadde til tider stor godstrafikk med eget sidespor inn til et sagbruk og et større grustak sør for stasjonen. Stasjonen ble også utstyrt med tømmerkran men den er nå fjernet. Stasjonen ble fra 1991 fjernstyrt.

Bilde av Atna stasjon
Bilde av Di 8.707 i Gt 5031 ved passering Atna
Bilde av kryssing mellom 93 sett på Atna stasjon