I menyen er det brukt forskjellige størrelser på skriften for å lage et skille mellom stasjoner, holdeplasser, tunneler og andre typer steder langs banen.

Stasjoner Blir brukt på alle steder som fremdeles har stasjonsbyggningen stående.
Holdeplasser Holdeplasser og steder som har mistet stasjonsbyggningen
Annet Sidespor, broer, tunneler, vokterboliger og andre steder som har hatt tilknyttning til Rørosbanen