Bjørånes
 
Opprettet i 1881. Nedlagt i 1985. Stasjonsbygget er revet.