Kjølsjøbekken
Kjølsjøbekken bru ble i 1958 erstattet av ei fylling. Linja ble lagt rundt 20 meter lenger inn i en strekning på rundt 5-600 meter. Brua var rundt 30 meter lang.