Bjørgen
km 486
  147 moh
Opprettet 04.01.1876. Stasjonsbyggningen ble revet i 1974. Togene sluttet å stoppe her i 2003.