Drøia
km 448
   
Holdeplassen ble nedlagt i 1993.
Bilde av fyllingen som erstattet brua
Bilde av den gamle traseen
Bilde av Drĝia bru
Bilde av Drĝia bru