Elverum
km 158
  187 moh
Den opprinnelige stasjonen lå nærmere Glomma. Da Solørbanen som da hadde normalspor ble åpnet fram til Elverum ble datidens stasjonområde for trangt slik at ny stasjon måtte bygges. Stasjonsområdet ble flyttet vestover og i 1913 ble den nye stasjonen tatt i bruk.
Bilde av TMY 101 med pukktog
Bilde av Caroline på svingskiva
Bilde av Di8 på Elverum stasjon