Folstad
km 507
   
Togene sluttet å stoppe her i 2003.