Folstad steinbrudd
km 507
   
Vekselen er fjernet men det meste av sporet ligger fremdeles.