Glommen skogeierforenings sidespor
Glommen skogeierforenings sidespor nord for Steinvik bro. Dette sidesporet ble brukt for opplasting av tømmer. Sporet er nå fjernet.