Grundset
km 164
  195 moh
Opprettet 23.06.1862. Grundset var i noen år endestasjonen på Hamar-Grundsetbanen. Stasjonen hadde sidespor ned til Glomma. Holdeplassen ble nedlagt i 1985 men skoletoget stoppet her fram til 1997.