Grundsetmoen
km 162
   
Holdeplassen ble nedlagt i 1967 men skoletoget stoppet her fram til 1997.