Hanestad
km 285
  381 moh
Opprettet i 1877. I 1964 ble dagens stasjonbygg tatt i bruk. Den gamle ble revet året etter.
Bilde av sporveksel i sørenden av stasjonsområdet.
Bilde av stasjonsområdet i rettning mot nord.