Harborg
km 416
  670 moh
Her ble det i 1910 anlagt en taubane som gikk fra Kongens gruve. Til venstre i bildet ligger grustaket som ble benyttet under bygginga av Rørosbanen. Restene som kan ses til høyre på bildet er taubanestasjonen som brant i 1945. Holdeplassen ble i 1965 flyttet lengre sør. Den ble nedlagt i 1987.