Hjellum
km 130
  132 moh
Opprettet 23.06.1862. Nedlagt i 1990.