Ilseng
km 135
  154 moh
Opprettet 23.06.1862. Har i dag status som holdeplass.
Bilde av godshuset