Langlete
km 463
  235 moh
Opprettet 16.01.1877. Stasjonsbygget ble revet i 1958. Holdeplassen har fremdeles togstopp.