Øksna
km 171
  203 moh
Opprettet 23.10.1871. Stasjonsbygget ble i 1966 solgt til nedriving. Holdeplassen ble nedlagt i 1985 men skoletoget stoppet her fram til 1997.