Opphus
km 213
  244 moh
Opprettet 25.06.1876. Fikk i 1989 forlenget kryssningssporet. Stasjonen ble fra 1990 fjernstyrt fra Hamar.