Orvos
km 406
  627 moh
Opprettet i 1879 med navnet Nypladsen, men fikk i 1939 navnet Orvos. Stasjonsbygget ble revet i 1985 samtidlig med at togene sluttet å stoppe her.

På Nypladsen ble malmen fra Arvedal og Kongens gruve lastet om fra hest til jernbane. Kapasiteten ble etterhvert for liten og dette resulterte i at Arvedalslina ble bygget. Den ble åpnet i 1886.
Bilde av interiøret i venterommet
Bilde av stasjonsbyggningen på Orvos