Rasta
km 223
  256 moh
Opprettet 01.12.1882 som holdeplass men fikk status som stasjon fra 15.12 samme år. Stasjonsbygget var opprinnelig fjøs til stedets vokterbolig. Stasjonen hadde sidespor ned til dampsaga nede ved Glomma. Dette sporet er nå fjernet. Togene sluttet å stoppe her i 2002.
Bilde av Di3 passerer Rasta
Bilde av Bm 93 på Rasta
Bilde av vokterboligen
Bilde av Rasta stasjon.