Søkkunda vokterbolig
km 222
   
Brukes i dag som feriested for jernbanetjenestemenn.