Bru over Gaula ved Reitan
km 431
  Lengde 99 meter
Erstattet eldre bru i 1960
Bilde av Reitan viadukt 1917