Reitan
km 432
  541 moh
Opprettet i 1877. Fra Kjøli gruve ble det i 1904 anlagt en taubane ned til en silo på stasjonen for frakt av kis. Gruva med nedlagt under krigen og taubanen ble demontert. På slutten av 50 tallet ble det montert ei større kran for lossing av deler til kraftverksutbygginga i Tydal. Denne ble fjernet i 2001. Reitan har i dag status som holdeplass.
Bilde av banebu på Reitan stasjon
Bilde av godshuset på Reitan
Bilde av kran
Bilde av sporveksel