Rena
km 190
  224 moh
Opprettet i 1871. Det ble tidlig anlagt sidespor inn til Rena kartong der det var en betydelig godstrafikk. Rena fikk forlenget kryssningssporet i 1989 og ble året etter fjernstyrt fra Hamar. I 2003 ble billettsalget lagt ned.
Bilde av godshuset
Bilde av sporvekselen i nordenden av stasjonsområdet
Bilde av sidesporet inn til tidligere Rena Kartong