Rognes
km 498
  95 moh
Opprettet i 1894. I august 1940 ble Gauldalen rammet av flom i Gaula. Dette gikk hardt utover Rørosbanen. Den 24 august tok elva med seg hele stasjons området på Rognes. Stasjonen ble etter dette flyttet ca 400 meter lenger sør. Denne var betjent fram til 1958. I 1974 ble nåværende holdeplass tatt i bruk ca 200 meter sør for stasjonen.
Bilde av gamle Rognes stasjon