Rognes tunnel
km 497
  Lengde 36 meter
Etter flommen i Gaula i 1940 ble linja lagt om fra Rognes tunnel og videre forbi stasjonen. Dette medførte at tunnelen ble noe ombygget i nordre tunnelåpning.