Røttum tunnel
km 500
  Lengde 113 meter
Tunnelen blir også kalt Sverre Moes tunnel. Under storflommen i Gaula 1940 ble stasjonsområdet på Rognes og store deler av linja rundt stasjonen tatt av flommen. Banen måtte legges i tunnel og under dette arbeidet i 1941 omkom en arbeider. Tunnelen ble oppkalt etter han.