Rugldalen
km 420
  663 moh
Opprettet i 1877 med navnet Tyvold. Fikk dagens navn i 1939. I 1886 åpnet den 9,3 km lange Arvedalsbanen som gikk fra Rugldalen og opp til Arvedals stoll. Stasjonsbygget ble revet i 1975 og togstoppen ble innstilt i 2003.