Norske Shell sidespor
km 163
   
Opprettet i 1952. Sporet og vekselen ble fjernet i 2004/05.