Steinvik
km 203
  240 moh
Opprettet i 1875. Har i dag status som holdeplass. Ble nedlagt i 2002 men fikk tilbake togstoppen i 2003.
Bilde av godshuset på Steinvik