Stensli
km 442
  421 moh
Opprettet i 1877 med navnet Eidet. Fikk dagens navn i 1921. Togene sluttet å stoppe her i 2003. Stasjonsområdet er foreslått fredet.