Storvollen sidespor
km 431
   
Her har det vært opplasting av Svovelkis fra Kilingdal gruver. De første årene ble det fraktet på taubane, mens de siste årene ble det kjørt med lastebil til siloen på Storvollen. Det var også holdeplass her men den ble nedlagt i 1971. Transporten fra Storvollen opphørte på slutten av 80-tallet.
Bilde av restene etter taubanen
Bilde av siloen på Storvollen