Telneset
km 357
  497 moh
Opprettet i 1878. Stasjonsbygget ble revet på 70-tallet. Togene sluttet å stoppe her i 2002.