Torgerstua
km 173
   
Opprettet som holdeplass i 1937. Holdeplassen ble nedlagt i 1985 men skoletoget stoppet her fram til 1997.