Tresa
km 250
   
Holdeplassen ble opprettet i 1935. Bygningen på bildet ble brukt til overnatting for anleggsarbeiderne som fjernet bruene over Tresa og Rokka. Disse bruene ble erstattet av fyllinger. Nye løp ble sprengt ut i fjellet. Holdeplassen ble nedlagt i 1967.