Vongraven tunnel
km 426
  Lengde 39 meter

Ustabilt fjell gjorde at traseen ble lagt om. Tunnelåpningen kan ses til venstre i bildet.